Aktualności

14.08.2020
Zakończenie procedury weryfikacji dokumentów (biznesplany) (Edycja II)

W związku z zakończeniem procedury weryfikacji dokumentów przez
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
publikujemy ostateczne listy biznesplanów wraz z liczbą uzyskanych punktów:
Lista osób zakwalifikowanych do uzyskania dofinansowania
Lista rezerwowa

Osoby, których biznesplany znajdują się na liście zakwalifikowanych do uzyskania dofinansowania
w dniu dzisiejszym zostaną poinformowane o proponowanej kwocie dofinansowania oraz przebiegu dalszych etapów projektu.

03.08.2020
Zakończenie oceny biznesplanów (Edycja II)

W związku z zakończeniem pracy KOB publikujemy listy biznesplanów wraz z liczbą uzyskanych punktów:

– Wstępna lista osób zakwalifikowanych do uzyskania dofinansowania
– Wstępna lista rezerwowa

Wszystkie biznesplany uzyskały wymagane minimum punktowe.

W ciągu dwóch dni roboczych na adresy e-mail wskazane w formularzach zgłoszeniowych
prześlemy do wszystkich Uczestniczek i Uczestników
stosowne pisma dot. liczby uzyskanych punktów
jak i ewentualnych zmian w złożonych biznesplanach.

Osoby zainteresowane złożeniem odwołania od uzyskanej oceny biznesplanu prosimy o kontakt
w celu ustalenia szczegółów powyższej procedury.
Ewentualne odwołanie należy złożyć do dnia 10.08.2020.

28.07.2020
Zakończenie procedury weryfikacji dokumentów (biznesplany) (Edycja I)
aktualizacja list
– Lista osób zakwalifikowanych do uzyskania dofinansowania
– Lista rezerwowa

20.07.2020
Zakończenie procedury weryfikacji dokumentów (biznesplany) (Edycja I)

W związku z zakończeniem procedury weryfikacji dokumentów przez
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
publikujemy ostateczne listy biznesplanów wraz z liczbą uzyskanych punktów:
– Lista osób zakwalifikowanych do uzyskania dofinansowania
– Lista rezerwowa

Osoby, których biznesplany znajdują się na liście zakwalifikowanych do uzyskania dofinansowania
w dniu dzisiejszym zostaną poinformowane o proponowanej kwocie dofinansowania oraz przebiegu dalszych etapów projektu.

10.07.2020
Nabór biznesplanów (Edycja II)

Nabór biznesplanów w ramach II Edycji projektu „Zawód – szef.”
realizowany będzie w dniach:
20.07.2020 (godz. 08:00) – 24.07.2020 (godz. 16:00)

03.07.2020
Zakończenie oceny biznesplanów (Edycja I)

W związku z zakończeniem pracy KOB publikujemy listy biznesplanów wraz z liczbą uzyskanych punktów:

– Wstępna lista osób zakwalifikowanych do uzyskania dofinansowania
– Wstępna lista rezerwowa

Wszystkie biznesplany uzyskały wymagane minimum punktowe.

W ciągu dwóch dni roboczych na adresy e-mail wskazane w formularzach zgłoszeniowych
prześlemy do wszystkich Uczestniczek i Uczestników
stosowne pisma dot. liczby uzyskanych punktów
jak i ewentualnych zmian w złożonych biznesplanach.

Osoby zainteresowane złożeniem odwołania od uzyskanej oceny biznesplanu prosimy o kontakt
w celu ustalenia szczegółów powyższej procedury.
Ewentualne odwołanie należy złożyć do dnia 10.07.2020.

05.06.2020
Nabór biznesplanów (Edycja I)

Nabór biznesplanów w ramach I Edycji projektu „Zawód – szef.”
realizowany będzie w dniach:
15.06.2020 (godz. 08:00) – 22.06.2020 (godz. 16:00)

30.05.2020
Szkolenie „ABC Przedsiębiorczości” (Edycja II) – uzupełnienie

Informujemy, że szkolenie zostanie zrealizowane w formie stacjonarnej w Łodzi w dniach 15.06 – 24(25).06.2020.
Z uwagi na możliwe ograniczenia w dostępności sal szkoleniowych
data zakończenia realizacji szkolenia to 24 lub 25 czerwiec.
Szczegółowe informacje przekażemy drogą mailową i/lub telefoniczną.

20.05.2020
Szkolenie „ABC Przedsiębiorczości” (Edycja II)

Realizacja szkolenia „ABC Przedsiębiorczości” dla Uczestniczek/ków edycji II planowana jest na pierwszą połowę miesiąca czerwca.
Szczegółowe informacje przekażemy w ciągu kilku dni drogą mailową i/lub telefoniczną.

 

20.05.2020
Zakończenie rekrutacji (Edycja II)

W związku z zatwierdzeniem przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
list rankingowych oraz rezerwowych, informujemy o zakończeniu procesu rekrutacji w ramach Edycji II projektu „Zawód – szef.”

Listy rankingowe:
Formularze kandydatek/ów zamieszkujących powiaty premiowane
Formularze kandydatek/ów zamieszkujących pozostałe powiaty województwa łódzkiego

Listy rezerwowe:
Formularze kandydatek/ów zamieszkujących powiaty premiowane
Formularze kandydatek/ów zamieszkujących pozostałe powiaty województwa łódzkiego

Informujemy także, że w przypadku rezygnacji Kandydatów z list rankingowych, będą one na bieżąco aktualizowane.

 

07.05.2020
Wznowienie szkolenia „ABC Przedsiębiorczości” (Edycja I)
Informujemy o planowanym wznowieniu szkolenia „ABC Przedsiębiorczości” dla Uczestniczek/ków edycji I (w formie zdalnej).
Szczegółowe informacje przekażemy drogą mailową i/lub telefoniczną.

 

08.04.2020
Aktualizacja list (Edycja II)
W związku z rozpatrzeniem odwołań od ocen merytorycznych formularzy zgłoszeniowych zamieszczamy zaktualizowane listy.

Ocena formalna formularzy rekrutacyjnych:
Formularze kandydatek/ów zamieszkujących powiaty premiowane
Formularze kandydatek/ów zamieszkujących pozostałe powiaty województwa łódzkiego

Ocena merytoryczna formularzy rekrutacyjnych:
Lista formularzy kandydatek/ów zamieszkujących powiaty premiowane
Lista formularzy kandydatek/ów zamieszkujących pozostałe powiaty województwa łódzkiego

Dalsza aktualizacja list może mieć miejsce jedynie w przypadku rezygnacji kandydatki/a.

 

31.03.2020
Ocena merytoryczna formularzy rekrutacyjnych (Edycja II)

Informujemy o opublikowaniu Listy osób zakwalifikowanych do kolejnego etapu rekrutacji
– tj. rozmowy z doradcą zawodowym:
Lista formularzy kandydatek/ów zamieszkujących powiaty premiowane
Lista formularzy kandydatek/ów zamieszkujących pozostałe powiaty województwa łódzkiego
Powyższe listy będą podlegały aktualizacji uzależnionej od przebiegu procedury odwoławczej
oraz ewentualnych rezygnacji.
Informacje o uzyskanej liczbie punktów zostaną przekazane poszczególnym Kandydatkom i Kandydatom
do dnia 01.04.2020 włącznie (drogą mailową lub telefoniczną).

Informację na temat realizacji rozmów rekrutacyjnych przekażemy w późniejszym terminie.

 

30.03.2020
Ocena formalna formularzy rekrutacyjnych (Edycja II)

Informujemy o opublikowaniu List formularzy zgłoszeniowych, które otrzymały pozytywną ocenę formalną:
Formularze kandydatek/ów zamieszkujących powiaty premiowane
Formularze kandydatek/ów zamieszkujących pozostałe powiaty województwa łódzkiego
W przypadku rezygnacji kandydatki/kandydata z listy/list lub uzyskania negatywnej oceny za ocenę merytoryczną
formularza zgłoszeniowego, powyższe listy będą podlegały aktualizacji, poprzez umieszczenie na nich odpowiedniej liczby
formularzy z puli rezerwowych.

 

24.03.2020
Rekrutacja (Edycja II)

Informujemy, że w związku z chorobą jednej z osób dokonujących oceny merytorycznej formularzy zgłoszeniowych,
wstępne wyniki tego etapu rekrutacji będą dostępne nie wcześniej niż dnia 27.03.2020.

Jednocześnie informujemy, że kolejny etap – tj. rozmowa rekrutacyjna z doradcą zawodowym,
z uwagi na sytuację epidemiologiczną, musi zostać odłożony do czasu unormowania się ww. sytuacji.

 

13.03.2020
Informacja

Informujemy, że realizacja szkolenia „ABC Przedsiębiorczości” dla uczestników Edycji I zostaje zawieszona.
Zajęcia zaplanowane na dni 16-20.03.2020 zostaną zrealizowane w późniejszym terminie (najszybciej jak będzie to możliwe).

 

12.03.2020
Informacja

Informujemy, że od dnia 13.03.2020 – do odwołania Biuro projektu wstrzymuje bezpośrednią obsługę Interesantów.

Kontakt z pracownikami biura będzie możliwy jedynie drogą:
– telefoniczną: 505 890 661 lub 517 657 060
– mailową: maciej.plichta@inbit.pl, martyna.kuzniak@inbit.pl, lodz@inbit.pl

 

09.03.2020
Zakończenie rekrutacji (Edycja I)

W związku z zatwierdzeniem przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
list rankingowych oraz rezerwowych, informujemy o zakończeniu procesu rekrutacji w ramach Edycji I projektu „Zawód – szef.”

Listy rankingowe:
Formularze kandydatek/ów zamieszkujących powiaty premiowane
Formularze kandydatek/ów zamieszkujących pozostałe powiaty województwa łódzkiego

Listy rezerwowe:
Formularze kandydatek/ów zamieszkujących powiaty premiowane
Formularze kandydatek/ów zamieszkujących pozostałe powiaty województwa łódzkiego

Informujemy także, że w przypadku rezygnacji Kandydatów z list rankingowych, będą one na bieżąco aktualizowane.

26.02.2020
Aktualizacja list – Edycja I
W związku z rezygnacjami dwóch kandydatów zamieszczamy zaktualizowane listy.

Ocena formalna formularzy rekrutacyjnych:
Formularze kandydatek/ów zamieszkujących powiaty premiowane

Ocena merytoryczna formularzy rekrutacyjnych:
Lista formularzy kandydatek/ów zamieszkujących powiaty premiowane

20.02.2020
Spotkanie informacyjne (Edycja II)
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie „Zawód – szef.” zapraszamy na spotkanie informacyjne,
które odbędzie się w Biurze Projektu (Al. Tadeusza Kościuszki 80/82 lok. 414, 90-437 Łódź)
w dniu 26.02.2020 w godzinach 10:00 – 11:00.

Spotkanie będzie poświęcone omówieniu form wsparcia w ramach Projektu,
dokumentów rekrutacyjnych oraz kryteriów oceny formularzy rekrutacyjnych.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu 
o kontakt telefoniczny (517 657 060) lub e-mail (lodz@inbit.pl).

20.02.2020
Aktualizacja list – Edycja I
W związku z rozpatrzeniem złożonych odwołań od ocen merytorycznych formularzy zgłoszeniowych,
a także rezygnacjami dwóch kandydatów zamieszczamy zaktualizowane listy.

Ocena formalna formularzy rekrutacyjnych:
Formularze kandydatek/ów zamieszkujących powiaty premiowane

Ocena merytoryczna formularzy rekrutacyjnych:
Lista formularzy kandydatek/ów zamieszkujących powiaty premiowane

13.02.2020
Rozmowy rekrutacyjne – Edycja I
Ze względu na znaczną liczbę odwołań od wyników ocen merytorycznych formularzy zgłoszeniowych,
rozmowy rekrutacyjne z doradcą zawodowym dla Kandydatek/Kandydatów Edycji I zostaną zrealizowane
w dniach 24-26.02.2020.
Dokładne daty i godziny rozmów przekażemy telefonicznie.

13.02.2020
Rozpoczęcie naboru – Edycja II
Informujemy, iż rekrutacja w ramach II naboru (II-IV.2020) będzie realizowana w okresie 02.03.2020 r – 11.03.2020 r.
Dokumenty aplikacyjne będą przyjmowane w Biurze Projektu w Łodzi od dnia 02.03.2020 r (od godziny 09:00) do dnia 11.03.2020 r (do godziny 17:00).
Nabór będzie realizowany do momentu złożenia wymaganej liczby poprawnie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych
(które otrzymały pozytywny wynik oceny formalnej) – okres jego realizacji może więc ulec zmianie.

13.02.2020
Aktualizacja list – Edycja I
W związku z rozpatrzeniem części z odwołań od ocen merytorycznych formularzy zgłoszeniowych zamieszczamy zaktualizowane listy.

Ocena formalna formularzy rekrutacyjnych:
Formularze kandydatek/ów zamieszkujących powiaty premiowane
Formularze kandydatek/ów zamieszkujących pozostałe powiaty województwa łódzkiego

Ocena merytoryczna formularzy rekrutacyjnych:
Lista formularzy kandydatek/ów zamieszkujących powiaty premiowane
Lista formularzy kandydatek/ów zamieszkujących pozostałe powiaty województwa łódzkiego

W przypadku list formularzy kandydatek/ów zamieszkujących pozostałe powiaty województwa łódzkiego
dalsza aktualizacja może mieć miejsce jedynie w przypadku rezygnacji kandydatki/a.

W przypadku list formularzy kandydatek/ów zamieszkujących powiaty premiowane kolejna aktualizacja
nastąpi po wyłonieniu 18 formularzy, które uzyskają pozytywną ocenę merytoryczną.

 

07.02.2020
Dokumenty związane z udziałem w projekcie

Informujemy o udostępnieniu (w zakładce „Do pobrania„) dokumentów związanych z udziałem w projekcie – w tym m.in.:
Biznesplanu, Regulaminu udzielania wsparcia oraz Umowy o udzielenie wsparcia na uruchomienie działalności.

 

31.01.2020
Ocena merytoryczna formularzy rekrutacyjnych – Edycja I

Informujemy o opublikowaniu Listy osób zakwalifikowanych do kolejnego etapu rekrutacji – tj. rozmowy z doradcą zawodowym:
Lista formularzy kandydatek/ów zamieszkujących powiaty premiowane
Lista formularzy kandydatek/ów zamieszkujących pozostałe powiaty województwa łódzkiego
Powyższe listy będą podlegały aktualizacji uzależnionej od przebiegu procedury odwoławczej.
Informacje o o uzyskanej liczbie punktów zostaną przekazane poszczególnym Kandydatkom i Kandydatom do dnia 03.02.2019 włącznie (drogą mailową lub telefoniczną).
Realizacja rozmów rekrutacyjnych jest planowana na drugi tydzień miesiąca lutego – szczegółowe informacje zostaną przekazane w przyszłym tygodniu.

 

17.01.2020
Ocena formalna formularzy rekrutacyjnych – Edycja I

Informujemy o opublikowaniu List formularzy zgłoszeniowych, które otrzymały pozytywną ocenę formalną:
Formularze kandydatek/ów zamieszkujących powiaty premiowane
Formularze kandydatek/ów zamieszkujących pozostałe powiaty województwa łódzkiego
W przypadku rezygnacji kandydatki/kandydata z listy/list lub uzyskania negatywnej oceny za ocenę merytoryczną
formularza zgłoszeniowego, powyższe listy będą podlegały aktualizacji, poprzez umieszczenie na nich odpowiedniej liczby formularzy z puli rezerwowych.

 

30.12.2019
Spotkanie informacyjne
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie „Zawód – szef.” zapraszamy na spotkanie informacyjne,
które odbędzie się w Biurze Projektu (Al. Tadeusza Kościuszki 80/82 lok. 414, 90-437 Łódź) w dniu 03.01.2020
w godzinach 14:00 – 15:00.

Spotkanie będzie poświęcone omówieniu form wsparcia w ramach Projektu,
dokumentów rekrutacyjnych oraz kryteriów oceny formularzy rekrutacyjnych.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o kontakt telefoniczny (508 015 422) lub e-mail (lodz@inbit.pl).

 

20.12.2019
Informacja
Informujemy, że w dniach 23-27.12.2019 Biuro Projektu będzie nieczynne.
Prosimy o kontakt drogą mailową: lodz@inbit.pl

 

10.12.2019
Rozpoczęcie naboru – Edycja I

W związku z zatwierdzeniem przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi dokumentów rekrutacyjnych informujemy, iż rekrutacja w ramach I naboru (I-II.2020) będzie realizowana w okresie 07.01.2020 r – 17.01.2020 r.
Dokumenty aplikacyjne będą przyjmowane w Biurze Projektu w Łodzi od dnia 07.01.2020 r (od godziny 09:00) do dnia 17.01.2020 r (do godziny 17:00).
Nabór będzie realizowany do momentu złożenia wymaganej liczby poprawnie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych (które otrzymały pozytywny wynik oceny formalnej) – okres jego realizacji może więc ulec zmianie.

 

10.12.2019
Dokumenty zgłoszeniowe
Informujemy o opublikowaniu w sekcji „Do pobrania” dokumentów zgłoszeniowych do projektu „Zawód – szef.”.
Osoby zainteresowane przystąpieniem do procesu rekrutacji prosimy o zapoznanie się z dokumentami oraz prawidłowe wypełnienie i dostarczenie do Biura projektu w Łodzi: Formularza zgłoszeniowego oraz Klauzuli dotyczącej ochrony danych osobowych.