Rekrutacja

Przewidywany okres realizacji rekrutacji Uczestników do projektu „Zawód – szef” to

  • I.2020-II.2020 (edycja I)
  • III.2020-IV.2020 (edycja II)

W ramach prowadzonych naboru wyłonionych zostanie 40 uczestników.

Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:

  • Etap I – Weryfikacja formularzy rekrutacyjnych,
  • Etap II – Rozmowa z doradcą zawodowym,
  • Etap III – Kwalifikacja do udziału w projekcie

Dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć w oryginale do biura projektu w Łodzi – osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera.

Szczegółowe zasady rekrutacji do projektu zawiera Regulamin rekrutacji – dostępny w sekcji „Do pobrania„.