Udzielone wsparcie

Lp. Forma wsparcia Liczba UP Miejsce realizacji Okres realizacji
1 Szkolenie „ABC Przedsiębiorczości” 20 ul. Wróblewskiego 18,
VIII piętro, 93-578 Łódź
11.03.2020 – 20.03.2020
(harmonogram)
realizacja
szkolenia
wstrzymana
2 Szkolenie „ABC Przedsiębiorczości” 18 Szkolenie zdalne

13.05.2020 – 19(22).05.2020
(harmonogram)
kontynuacja szkolenia

3 Szkolenie „ABC Przedsiębiorczości” 20 Al. Unii 2, 94-020 Łódź

15.06.2020 – 25.06.2020
(harmonogram)